Θα μάθετε επίσης βασικές στρατηγικές πρώτων βοηθειών, κοινές μυϊκές ανισορροπίες, κινήσεις υψηλού κινδύνου και την προοδευτικότητα και την μεθοδολογία της άσκησης.