ΕΡΩΤΗΣΗ 15

Πού τοποθετούνται τα ηλεκτρόδια του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή σε ενήλικα;