ΕΡΩΤΗΣΗ 7

Σε τι βάθος συνιστάται να συμπιέζεται ο θώρακας του θύματος κατά την Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση;