ΕΡΩΤΗΣΗ 8

Με τι ρυθμό εκτελούνται οι θωρακικές πιέσεις κατά την ΚΑΡ.Π.Α. ενηλίκου;