Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να είναι απαραίτητο να γίνει για τη διατήρηση της λειτουργίας των νεύρων σε περίπτωση συμπίεσης του νωτιαίου μυελού;