Ποια από τις παρακάτω τοποθεσίες για άσκηση θα ήταν η ιδανικότερη μετά από φωτοδυναμική θεραπεία/φωτοχημειοθεραπεία;