Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι κοινό σύμπτωμα της νευρολογικής δυσλειτουργίας που σχετίζεται με τον καρκίνο;