__________ παράγονται φυσικά από το σώμα ως αντίδραση του οργανισμού σε κάποια λοίμωξη, φλεγμονή ή διέγερση.