Χωρίς την κατάλληλη ευθύγραμμη στάση του σώματος, ποιο από τα παρακάτω μπορεί να ισχύει: