Ποιες είναι οι αποκλίσεις στην σωστή στάση του σώματος και στο εύρος κίνησης που περιμένετε να δείτε ακολουθώντας μια διαδικασία αποκατάστασης του μαστού μέσω του εγκάρσιου μυοδερματικού κρημνού του ορθού κοιλιακού μυός;