Η αυξημένη μεσαία στροφή των γονάτων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα της μείωσης της ελαστικότητας των ακόλουθων μυών;