Ποια είναι η ασφαλέστερη μέθοδος παθητικής διάτασης;