Ένας πιθανός πελάτης σας έχει πάρει εξιτήριο από το θεράποντα γιατρό του. Εκείνος δεν επιτρέπει στον ασθενή να συμμετέχει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε πρόγραμμα άσκησης. Παρόλα αυτά, ο πελάτης θέλει να ασκηθεί. Εσείς πρέπει: