Ποια διαδικασία θα επιτρέψει σε έναν ασθενή που έχει υποβληθεί σε ριζική κυστεκτομή να αποφύγει τη χρήση εξωτερικής θήκης για τη συλλογή ούρων;