Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
● Σύντομες διαλέξεις
● Συχνά παραδείγματα
● 2 ώρες περιεχομένου βίντεο
● Ένα εγχειρίδιο που μπορείτε να κατεβάσετε
● Τελική εξέταση

Ύλη Προγράμματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Κάτω άκρα: Πέλμα και αστράγαλος
Κεφάλαιο 3: Κάτω άκρα: Το ισχίο
Κεφάλαιο 4: Κάτω άκρα: Το γόνατο