Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
● Ένα εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα λήψης
● Βίντεο διάρκειας 60 λεπτών.

Ύλη Προγράμματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και τεκμήρια για τις παθήσεις του ώμου
Κεφάλαιο 2: Πόνος στον ώμο με ελλείμματα κινητικότητας
Κεφάλαιο 3: Σύνδρομο πρόσκρουσης ώμου και προβλήματα του στροφικού πετάλου
Κεφάλαιο 4: Πόνος στον ώμο με αστάθεια και τραυματισμούς
Κεφάλαιο 5: Θεωρίες αποκατάστασης για τον αθλητή που κάνει ρίψεις
Κεφάλαιο 6: Μελέτη περίπτωσης 1
Κεφάλαιο 7: Μελέτη περίπτωσης 2