Σεμινάριο Προσέγγισης στην ταξινόμηση και διαχείριση ασθενών. Το μάθημα θα καλύψει τις κύριες διαγνώσεις ώμου που παρατηρούνται συνήθως στο περιβάλλον αποκατάστασης. Το μάθημα βασίζεται σε σύγχρονα συστήματα ταξινόμησης για τον πόνο στον ώμο και περιλαμβάνει επίδειξη τεκμηριωμένων στοιχείων εξέτασης και πιο συνηθισμένων τεχνικών θεραπείας (χειρωνακτική θεραπεία και θεραπευτική άσκηση) για κάθε βασική κατάσταση που καλύπτεται, συμπεριλαμβανομένης της υποακρωμιακής πρόσκρουσης, αστάθειας ώμου, τραυματισμών του γλονοειδούς λοβού, παθολογία στροφικού πετάλου και του συνδρόμου ‘’παγωμένου ώμου’’ σε σχέση με τον ώμο.

Θα καλυφθεί η κλινική ενσωμάτωση των ευρημάτων και των προόδων της SFMA στα κατάλληλα λειτουργικά συστήματα κίνησης, καθώς και στρατηγικές για τη διαχείριση της μυοσκελετικής υγείας καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής.

Τι περιλαμβάνει;

Αυτό το μάθημα περιλαμβάνει ένα εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα λήψης και βίντεο διάρκειας 60 λεπτών.

Η ύλη του προγράμματος είναι η εξής:

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και τεκμήρια για τις δυσλειτουργίες του ώμου
Κεφάλαιο 2: Πόνος στον ώμο με έλλειμμα κινητικότητας
Κεφάλαιο 3: Πόνος στον ώμο με προβλήματα υποακρωμιακής πρόσκρουσης και στροφικού πετάλου
Κεφάλαιο 4: Πόνος στον ώμο με αστάθεια και τραυματισμούς
Κεφάλαιο 5: Θεωρίες αποκατάστασης για τους αθλητές που κάνουν ρίψεις
Κεφάλαιο 6: Case Study 1
Κεφάλαιο 7: Case Study 2