Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
● Ένα εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή με δυνατότητα λήψης
● Βίντεο διάρκειας 2.5 ωρών

Ύλη Προγράμματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Χειραγώγηση/κινητοποίηση
Κεφάλαιο 3: Ειδική κατεύθυνση
Κεφάλαιο 4: Σταθεροποίηση
Κεφάλαιο 5: Επίμονος πόνος
Κεφάλαιο 6: Μελέτη περίπτωσης 1
Κεφάλαιο 7: Μελέτη περίπτωσης 2
Κεφάλαιο 8: Μελέτη περίπτωσης 3
Κεφάλαιο 9: Μελέτη περίπτωσης συστημάτων
Κεφάλαιο 10: Κλείσιμο