Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
● Πάνω από δύο (2) ώρες διδασκαλίας μέσω βίντεο
● Εγχειρίδιο FCS με δυνατότητα λήψης
● Δωρεάν συνδρομή ενός έτους μόλις περάσετε τις εξετάσεις σας

Ύλη Προγράμματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στο FCS
Κεφάλαιο 2: Αξιολόγηση κινήσεων
Κεφάλαιο 3: Αξιολόγηση στάσης
Κεφάλαιο 4: Αξιολόγηση Εκρηκτικής δύναμης
Κεφάλαιο 5: Αξιολόγηση προσγείωσης
Κεφάλαιο 6: Παραδείγματα
Κεφάλαιο 7: Διορθωτικά πρωτόκολλα ασκήσεων