Θα Μάθετε:

 • Πώς να ενσωματώσετε βασικές δεξιότητες νου/σώματος και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην άσκηση που βασίζεται στο Pilates σε ένα περιβάλλον γυμναστικής.
 • Να προσδιορίζετε και να εφαρμόζετε ασκήσεις που βασίζονται στο Pilates σύμφωνα με τους στόχους φυσικής κατάστασης, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα.
 • Να προσαρμόζετε και να εφαρμόζετε γενικές εκπαιδευτικές τεχνικές άσκησης σε ένα πρόγραμμα άσκησης που βασίζεται στο Pilates.
 • Να εφαρμόζετε τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και τις τεχνικές αναπνοής εντός των ορίων της άσκησης που βασίζεται στο Pilates.
 • Τις δεξιότητες νου/σώματος για να εκπαιδεύσετε τη σημερινή πελατεία.
 • Να βελτιώσετε τις τεχνικές διδασκαλίας της άσκησης, την προπόνηση με ελεύθερα βάρη, την προπόνηση αντίστασης/ενδυνάμωσης, τον χορό, τη γιόγκα και τις πολεμικές τέχνες.
 • Την σημασία της σωστής ευθυγράμμισης του σώματος, πώς να αυξήσετε τη δύναμη και την ευλυγισία, να βελτιώσετε την ισορροπία και τον συντονισμό, την ιδιοδεκτικότητα, τη σταθεροποίηση και τον έλεγχο του πυρήνα.

Ύλη του Προγράμματος:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Pilates

 • Εισαγωγή και Στόχοι
 • Ιστορία και Ίδρυση
 • Οφέλη Άσκησης με βάση το Pilates
 • Βασικές Θεωρίες Άσκησης με βάση το Pilates
 • Προπονητικά Στοιχεία με βάση το Pilates

Ενότητα 2: Ανατομία και Κινησιολογία

 • Μυοσκελετική Ανατομία και Κινησιολογία
 • Αναφορές Ανατομίας
 • Ευθυγράμμιση Σπονδυλικής Στήλης: Μέθοδοι Αποκλίσεων Στάσης για τη Διασφάλιση της Σωστής Ευθυγράμμισης και Αποτύπωσης της ΣΣ
 • Σταθεροποίηση Πυρήνα

Ενότητα 3: Αναπνοή

 • Το Αναπνευστικό Σύστημα
 • Τεχνικές Αναπνοής

Ενότητα 4: Διδασκαλία και Σχεδιασμός Τάξης

 • AFAA 5 Questions™
 • Σχεδιασμός Τάξης
 • Δημιουργία Ισορροπημένης Τάξης
 • Δημιουργία Τάξης Πολλαπλών Επιπέδων
 • Τεχνικές Cueing
 • Επιλογές ασκήσεων για ένα μάθημα Practical Pilates Mat
 • Γενικευμένες τροποποιήσεις για τραυματισμό ή αστάθεια της άρθρωσης
 • Πρακτικές Ασκήσεις Mat Pilates