Θα Μάθετε:

 • Τον τρόπο να ενσωματώνετε στο πρόγραμμα της γυμναστικής σας, βασικές δεξιότητες και τεχνικές μυαλού & σώματος που χρησιμοποιούνται στις ασκήσεις Pilates.
 • Να προσαρμόζετε και να εφαρμόζετε γενικές εκπαιδευτικές τεχνικές άσκησης σε ένα πρόγραμμα  που βασίζεται στη μέθοδο του Joseph Pilates.
 • Να εφαρμόζετε τη σωστή ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και τις τεχνικές αναπνοής εντός των ορίων των ασκήσεων  που βασίζονται στη μέθοδο του Joseph Pilates.
 • Την τεχνική ώστε να προσδιορίζετε και να εφαρμόζετε ασκήσεις που βασίζονται στη μέθοδο του Joseph Pilates, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τους στόχους της φυσικής σας κατάστασης.
 • Να βελτιώνετε τις τεχνικές διδασκαλίας της άσκησης, την προπόνηση με ελεύθερα βάρη, την προπόνηση αντίστασης/ενδυνάμωσης, τον χορό, τη γιόγκα και τις πολεμικές τέχνες.
 • Τη σημασία που έχει η σωστή ευθυγράμμιση του σώματος, τον τρόπο να αυξήσετε τη δύναμη και την ευλυγισία βελτιώνοντας παράλληλα την ισορροπία, το συντονισμό, την ιδιοδεκτικότητα, τη σταθεροποίηση και τον έλεγχο του πυρήνα.

Ύλη του Προγράμματος:

Ενότητα 1: Εισαγωγή στο Pilates

 • Εισαγωγή και Στόχοι
 • Ιστορία και Ίδρυση
 • Οφέλη Άσκησης με βάση το Pilates
 • Βασικές Θεωρίες Άσκησης με βάση το Pilates
 • Προπονητικά Στοιχεία με βάση το Pilates

Ενότητα 2: Ανατομία και Κινησιολογία

 • Μυοσκελετική Ανατομία και Κινησιολογία
 • Αναφορές Ανατομίας
 • Ευθυγράμμιση Σπονδυλικής Στήλης: Μέθοδοι Αποκλίσεων Στάσης για τη Διασφάλιση της Σωστής Ευθυγράμμισης και Αποτύπωσης της ΣΣ
 • Σταθεροποίηση Πυρήνα

Ενότητα 3: Αναπνοή

 • Το Αναπνευστικό Σύστημα
 • Τεχνικές Αναπνοής

Ενότητα 4: Διδασκαλία και Σχεδιασμός Τάξης

 • AFAA 5 Questions™
 • Σχεδιασμός Τάξης
 • Δημιουργία Ισορροπημένης Τάξης
 • Δημιουργία Τάξης Πολλαπλών Επιπέδων
 • Τεχνικές Cueing
 • Επιλογές ασκήσεων για ένα μάθημα Practical Pilates Mat
 • Γενικευμένες τροποποιήσεις για τραυματισμό ή αστάθεια της άρθρωσης
 • Πρακτικές Ασκήσεις Mat Pilates