Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται

 • Δια ζώσης πρακτικό μάθημα από κοντά με εκπαιδευτή από Αμερική.
 • Πρόσβαση στα online modules, μαθήματα από υπολογιστή, tablet ή smartphone.
 • Βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο σχεδιασμένο για αποδεδειγμένη μαθησιακή εμπειρία.
 • Παρακολούθηση των μαθημάτων στον δικό σας χρόνο από όπου κι αν βρίσκεστε.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

 1. Enroll in the course.
 2. View the course content.
 3. Take the test. (You must score 80% to pass. If you do not pass, you may retake the test.)
 4. Print your certificate of completion

Ύλη του προγράμματος:

 • Level 2 Pre-Workshop Material
 • Level 2 Lectures
 • Speed Drills
 • Medicine Ball Drills
 • Plyometrics
 • Power and Strength Training
 • Conditioning
 • Level 2 Live Lecture
 • Level 2 Final Exam
 • Roll Call