Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Βίντεο κατανεμημένα σε όλες τις ενότητες.
  • Γραφήματα και Εικόνες σε κάθε ενότητα για την παρουσίαση του απαραίτητου εξοπλισμού, των κατάλληλων τεχνικών και των βημάτων για την εκτέλεση ΚΑΡΠΑ.
  • Τελική Εξέταση
 που αποτελείται από 25 ερωτήσεις με απεριόριστες προσπάθειες για την ολοκλήρωση του τεστ.
  • Διαδικτυακή Εκπαίδευση
 που όμως δεν περιλαμβάνει πρακτικό έλεγχο δεξιοτήτων. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του μαθήματος και τις εξετάσεις ισχύει για 2 χρόνια.
  • Πιστοποίηση με ψηφιακό πιστοποιητικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης.

Περιεχόμενα:
• Οι Νόμοι του Καλού Σαμαρείτη
• Η Αλυσίδα της Επιβίωσης
• Καθολικές Προφυλάξεις
• Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) Ενήλικες, Παιδία, Βρέφη
• ΚΑΡΠΑ Θωρακικές Συμπιέσεις
• Θέση Ανάνηψης
• Τεχνικές Αποτροπής Πνιγμού
• Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση (AED).

Ύλη προγράμματος:
Ενότητα 1: Εισαγωγή
Ενότητα 2: Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για Ενήλικες
Ενότητα 3: Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για Παιδιά
Ενότητα 4: Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση για Βρέφη CPR
Ενότητα 5: Θωρακικές Συμπιέσεις
Ενότητα 6: Θέση Ανάνηψης
Ενότητα 7: Πνιγμός
Ενότητα 8: Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
Ενότητα 9: Τελευταίες εξελίξεις.