Ύλη του προγράμματος:

Ενότητα 1: Επιστήμη Αθλητικής Διατροφής

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Αθλητική Διατροφή

Κεφάλαιο 2: Πεδίο Εφαρμογής

Κεφάλαιο 3: Πρακτική Εφαρμογή βάσει Επιστημονικών Δεδομένων

Κεφάλαιο 4: Κατανόηση του φάσματος των αθλητών και της απόδοσης

Ενότητα 2: Μεταβολισμός και Ενέργεια 

Κεφάλαιο 5: Βασικές Αρχές του Μεταβολισμού

Κεφάλαιο 6: Ενέργεια της Απόδοσης

Ενότητα 3: Θρεπτικά Συστατικά και Ενυδάτωση

Κεφάλαιο 7: Πρωτεΐνη

Κεφάλαιο 8: Υδατάνθρακες

Κεφάλαιο 9: Λίπη

Κεφάλαιο 10: Μικροθρεπτικά Συστατικά

Κεφάλαιο 11: Ενυδάτωση

Ενότητα 4: Στρατηγικές Απόδοσης και Διατροφής 

Κεφάλαιο 12:  Περιοδισμός και Χρονοδιάγραμμα Διατροφής

Κεφάλαιο 13: Σύσταση Σώματος

Κεφάλαιο 14: Αποκατάσταση

Κεφάλαιο 15: Υποστήριξη του Τραυματισμένου Αθλητή

Κεφάλαιο 16: Συμπληρώματα

Ενότητα 5: Κάνοντας την Επιστήμη Πράξη

Κεφάλαιο 17:  Αξιολόγηση Απόδοσης και Διατροφής

Κεφάλαιο 18: Τροφοδοσία για τις Απαιτούμενες Εργασίες

Κεφάλαιο 19: Διαδικασία/ Προσέγγιση Coaching

Κεφάλαιο 20: Προγραμματισμός

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

Online Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Μελετήστε στον δικό σας χρόνο και χώρο από οποιαδήποτε συσκευή!

✔Κουίζ κεφαλαίων
Κάθε κουίζ κεφαλαίου περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και μπορεί να ληφθεί όσες φορές θέλετε για να σας βοηθήσει να θυμηθείτε βασικές έννοιες.

✔ Τεστ προσομοίωσης
Το τεστ προσομοίωσης έχει 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σας παρέχει απεριόριστες προσπάθειες.

✔ Τελική Εξέταση
Περιλαμβάνει 100 ερωτήσεις και θα πρέπει να χει ολοκληρωθεί μέσα σε 90 λεπτά. Έχετε 3 προσπάθειες για να περάσετε τις εξετάσεις με ποσοστό 70% ή υψηλότερο.