Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

● Online Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Μελετήστε στον δικό σας χρόνο και χώρο από οποιαδήποτε συσκευή!
● Κουίζ κεφαλαίων
Κάθε κουίζ στο τέλους του κεφαλαίου περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές θέλετε για να σας βοηθήσει να θυμηθείτε βασικές έννοιες.
● Τεστ προσομοίωσης
Το τεστ προσομοίωσης έχει 100 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και μπορείτε να το κάνετε όσες φορές θέλετε.
● Τελική Εξέταση
Αποτελείται από 100 ερωτήσεις και η διάρκεια είναι 90 λεπτά.
Θα έχετε 3 προσπάθειες για να περάσετε τις εξετάσεις, με ποσοστό επιτυχίας τουλάχιστον 70%.

Ύλη προγράμματος:
Ενότητα 1: Επιστήμη Αθλητικής Διατροφής
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Αθλητική Διατροφή
Κεφάλαιο 2: Πεδίο Εφαρμογής
Κεφάλαιο 3: Πρακτική Εφαρμογή βάσει Επιστημονικών Δεδομένων
Κεφάλαιο 4: Κατανόηση του φάσματος των αθλητών και της απόδοσης
Ενότητα 2: Μεταβολισμός και Ενέργεια
Κεφάλαιο 5: Βασικές Αρχές του Μεταβολισμού
Κεφάλαιο 6: Ενεργειακή απόδοση
Ενότητα 3: Θρεπτικά Συστατικά και Ενυδάτωση
Κεφάλαιο 7: Πρωτεΐνη
Κεφάλαιο 8: Υδατάνθρακες
Κεφάλαιο 9: Λίπη
Κεφάλαιο 10: Μικροθρεπτικά Συστατικά
Κεφάλαιο 11: Ενυδάτωση
Ενότητα 4: Στρατηγικές Απόδοσης και Διατροφής
Κεφάλαιο 12: Περιοδισμός και Χρονοδιάγραμμα Διατροφής
Κεφάλαιο 13: Σύσταση Σώματος
Κεφάλαιο 14: Αποκατάσταση
Κεφάλαιο 15: Υποστήριξη του Τραυματισμένου Αθλητή
Κεφάλαιο 16: Συμπληρώματα
Ενότητα 5: Κάνοντας την Επιστήμη Πράξη
Κεφάλαιο 17: Αξιολόγηση Απόδοσης και Διατροφής
Κεφάλαιο 18: Τροφοδοσία για τις Απαιτούμενες Εργασίες
Κεφάλαιο 19: Διαδικασία/ Προσέγγιση Coaching
Κεφάλαιο 20: Προγραμματισμός