Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις για την παρακολούθηση αυτού του προγράμματος.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Βίντεο:
 Ένα εισαγωγικό βίντεο ανά ενότητα (4 συνολικά)
 • eBook:
 Ένα PDF ανά ενότητα, 16-20 σελίδες το καθένα.
 • Διαδραστικά Quiz:
 Ένα σετ ανά ενότητα με 10 ερωτήσεις το καθένα.
 • Τελική διαδικτυακή εξέταση
 20 ερωτήσεων.
 • Πύλη ψηφιακών μαθημάτων υψηλής ποιότητας: 
Περιηγηθείτε εύκολα στα περιεχόμενα του μαθήματός σας. Δείτε το σημείο που σταματήσατε τελευταία φορά και κάντε εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων. Πρόσβαση στο μάθημα από όλες τις συσκευές 100% online.

Επισκόπηση του Προγράμματος:

Ενότητα 1: Συγκέντρωση και προσοχή

 • Εστίαση της προσοχής στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, την υγιεινή διατροφή και την αθλητική απόδοση.
 • Εντοπισμός κοινών προβλημάτων προσοχής που θα αντιμετωπίσουν ασκούμενοι σε διαφορετικές καταστάσεις.
 • Περιγραφή του πώς να βελτιώσετε την προσοχή και την προσήλωση στην άσκηση, την υγιεινή διατροφή και τη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης.

Ενότητα 2: Αυτοπεποίθηση

 • Ορισμός της αυτοπεποίθησης στην άσκηση, στη συμμόρφωση με το πρόγραμμα διατροφής και στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης.
 • Τα οφέλη της αυτοπεποίθησης και πως να επικεντρωνόμαστε σε αυτά.
 • Προσδιορισμός των πηγών αυτοπεποίθησης που συναντάμε σε ασκούμενους και αθλητές.
 • Κατανόηση για το πώς οι προσδοκίες επηρεάζουν την απόδοση και τη συμπεριφορά.
 • Περιγραφή των στρατηγικών για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης στους ασκούμενους και αθλητές.

Ενότητα 3: Κίνητρο

 • Περιγραφή του πώς να αξιολογήσετε και να αυξήσετε τη δέσμευση στην άσκηση και τους στόχους του ασκούμενού σας.
 • Εκμάθηση μεθόδων για την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων σε ανθρώπους που προσπαθούν να χάσουν βάρος, καθώς και σε ανθρώπους που στοχεύουν στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης.
 • Ορισμός της ρύθμισης στόχου και προσδιορισμός διαφορετικού τύπου στόχων.
 • Περιγραφή των αρχών του καθορισμού στόχων.

Ενότητα 4: Αντιμετώπιση της ψυχολογικής πίεσης

 • Ορισμός των διαφορετικών τύπου άγχους και του ρόλου που διαδραματίζουν στην προσπάθεια επίτευξης στόχων φυσικής κατάστασης ή αθλητικής απόδοσης.
 • Περιγραφή του πώς να αυξήσετε την ευαισθητοποίηση για τις καταστάσεις άγχους.
 • Εκμάθηση των τεχνικών ψυχικής και σωματικής χαλάρωσης.