Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται:

● Αναλυτικό πρόγραμμα & οδηγός μελέτης
● Εγχειρίδιο σε ηλεκτρονική μορφή
● Βίντεο διαλέξεων
● Βίντεο εφαρμογής και παραδειγμάτων ασκήσεων
● Βιβλιοθήκη με ειδικό ασκησιολόγιο
● Kουίζ ανά κεφάλαιο
● 2 Τεστ προσομοίωσης (100 ερωτήσεων)

Ύλη προγράμματος:


Ενότητα 1: Ανατομία και Φυσιολογία στον Αθλητισμό

Κεφάλαιο1: Βασική Επιστήμη της Άσκησης

Κεφάλαιο 2: Επιστήμη της Ανθρώπινης Κίνησης
Ενότητα 2: Αξιολόγηση Αθλητικής Απόδοσης, Ολοκληρωμένη Προπόνηση και Προγραμματισμός

Κεφάλαιο 3: Αξιολόγηση Αθλητικής Απόδοσης
Κεφάλαιο 4: Έννοιες Προπόνησης Ευκαμψίας

Κεφάλαιο 5: Μεταβολικό Ενεργειακό Σύστημα Προπόνησης
Κεφάλαιο 6: Έννοιες Προπόνησης Πυρήνα

Κεφάλαιο 7: Έννοιες Προπόνησης Ισορροπίας

Κεφάλαιο 8: Πλειομετρική Προπόνηση

Κεφάλαιο 9: Προπόνηση Ταχύτητας, Ευκινησίας και Έκρηξης

Κεφάλαιο 10: Προπόνηση Αντιστάσεων

Κεφάλαιο 11: Η Επιστήμη του Περιοδισμού και το Μοντέλο Βέλτιστης Προπόνησης OPT
Ενότητα 3: Ολυμπιακές Άρσεις & Πρόληψη Τραυματισμών
Κεφάλαιο 12: Ολυμπιακές Άρσεις για την Βελτίωση της Απόδοσης

Κεφάλαιο 13: Πρόληψη Τραυματισμών για τον Αθλητή
Ενότητα 4: Αθλητική Διατροφή & Ψυχολογία
Κεφάλαιο 14: Διατροφή και Αθλητική Απόδοση

Κεφάλαιο 15: Εργογόνα Βοηθήματα

Κεφάλαιο 16: Η σπουδαιότητα της Ψυχολογίας στην Αθλητική Απόδοση

Προϋποθέσεις προγράμματος:

● Πιστοποίηση Προσωπικού Γυμναστή CPT by NASM, ή

● Πρόσφατη πιστοποίηση fitness αναγνωρισμένη απο τις NCCA, NBFE ή DETC ή 

● Πιστοποίηση REPs, επιπέδου 3 ή υψηλότερη ή
Πτυχίο 4-ετούς φοίτησης σε κολλέγιο
 ή
● Πτυχίο Πανεπιστημίου (ΤΕΦΑA) ή
● ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας