Μέσα σε αυτό το διάστημα ο κάτοχος της πιστοποίησης NASM CPT, θα πρέπει να παρακολoυθήσει έναν αριθμό εκπαιδεύσεων (20 ώρες το ελάχιστο) προκειμένου να συλλέξει τους απαραίτητους πόντους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (Continual Educational Units) και να αποδείξει έτσι, ότι παραμένει ενημερωμένος ώστε να μπορέσει να ανανεώσει το πιστοποιητικό του.

Ανανέωση Πιστοποίησης. Η διαδικασία της ανανέωσης έχει ως στόχο της να προάγει την συνεχόμενη επαγγελματική εξέλιξη, την καλλιέργεια των γνώσεων, καθώς και την βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Κάθε πότε πραγματοποιείται η ανανέωση;
Ο κάτοχος της πιστοποίησης Προσωπικού Γυμναστή CPT by NASM, θα πρέπει να περνάει από επανεξέταση προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ του πτυχίου του κάθε δύο χρόνια.

Ποιες είναι οι απαιτήσεις της ανανέωσης;

Οι πτυχιούχοι του CPT, θα πρέπει να αποκτήσουν στο διάστημα των δύο χρόνων 2 πόντους συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (2 CEUs) από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να έχουν ως αντικείμενο:

1. Καινούργιες προπονητικές τεχνικές.

2. Καινούργιους τρόπους αξιολόγησης.

3. Εξελιγμένα ασκησιολόγια.

4. Τρόπους σχεδιασμού προγραμμάτων άσκησης.

5. Διατροφή.

6. Σχέσεις πελατών και αθλητικό marketing.

Ποια είναι η διαδικασία επανεξέτασης:

1. Να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των διπλωμάτων που παρακολουθήσατε.

2. Ένα φωτοαντίγραφο του πτυχίου σας CPT by NASM και του πτυχίου ΚΑΡ.Π.Α. (CPR – AED).

3. Καθώς και το κόστος της επανεξέτασης αξίας 190 Ευρώ.