Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν κατανόηση σε κάθε ένα από τα θέματα υγείας ενώ θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν τις κατάλληλες προσαρμογές στον προγραμματισμό άσκησης για να εξασφαλίσουν ασφαλή και αποτελεσματική προπόνηση.