Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση της ικανότητας ανάπτυξης της ταχύτητας και της επιτάχυνσης  σε πολλαπλές κατευθύνσεις (multidirectional speed).
  • Προπόνηση σε υψηλή ένταση και προπόνηση αντίδρασης για επιτάχυνση (γραμμική ταχύτητα) αλλά και σε πολλαπλές κατευθύνσεις.
  • Τεχνικές επιτάχυνσης
  • Μεθοδολογία EXOS
  • Προγράμματα μέγιστης ισχύος και ανάπτυξης ταχύτητας
  • Προγραμματισμός για εκμάθηση τεχνικών επιτάχυνσης στους αθλητές.

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:

  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο