Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Εντοπισμός ελλείψεων δύναμης και δημιουργία διορθωτικών προγραμμάτων
  • Προπονητικές κατευθύνσεις στην προπόνηση δύναμης
  • Εισαγωγή στο προπονητικό σύστημα EXOS
  • Βασικές αρχές στην δύναμη
  • Σχεδιασμός προπονητικού προγράμματος
  • Ολυμπιακή άρση βαρών (τεχνική)
  • Rotational training

Οι συμμετέχοντες θα λάβουν:

  • Εκπαιδευτικό υλικό
  • Ηλεκτρονικό εγχειρίδιο