Ύλη Προγράμματος

 1. Τι είναι η HIIT
 2. Σκοπός  και Στόχοι
 3. Πλεονεκτήματα της HIIT σε σχέση με κλασικές μεθόδους προπόνησης
 4. Ενεργειακοί  Μηχανισμοί
 5. Η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
 6. Συμμετοχή των ενεργειακών μηχανισμών
 7. Ποιες προσαρμογές γίνονται στο σώμα
 8. Η κινητική και οι φάσεις της κατανάλωσης του οξυγόνου κατά την ΗΙΙΤ
 9. Φυσιολογικές αποκρίσεις από τη ΗΙΙΤ
 10. Αερόβια παραγωγή ενέργειας σε επαναλαμβανόμενες προσπάθειες ΗΙΙΤ
 11. Ενεργειακή Οικονομία
 12. Φυσιολογικές παράμετροι και απόδοση
 13. Οι μεταβλητές της διαλειμματικής προπόνησης
 14. Προτεινόμενα προγράμματα HIIT
 15. Κλασικά Προγράμματα
 16. Crossfit
 17. SIT
 18. Circuit
 19. Tabata
 20. Μεικτά
 21. Aσκησιολόγια