Σε αυτή την πρώτη έκδοση της σειράς AFAA® Sustaining Mobility & Movement, οι επαγγελματίες άσκησης κερδίζουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την επίτευξη απλών προσαρμογών ώστε να εξουδετερώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις των μυϊκών ανισορροπιών που προκύπτουν από καθημερινές δραστηριότητες και την καθιστική ζωή – που μπορεί να οδηγήσει σε ενδεχόμενους τραυματισμούς.

Κάντε την άσκηση σε ατομικό επίπεδο αξιολογώντας το γκρουπ σας, βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο οι ασκούμενοι σας κινούνται, αποκαλύπτοντας τις ανισορροπίες και δημιουργώντας  προσαρμογές για να τις διορθώσετε.

Το πρόγραμμα Human Movement Science απευθύνεται στις ανάγκες των ατόμων, παρέχοντας ταυτόχρονα μια επιτυχημένη εμπειρία για ομαδική προπόνηση. Εξασφαλίζει ότι οι ασκούμενοί σας θα εκτελέσουν το καλύτερο.