ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εξετάσεις μπορούν να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα χρόνο από την αγορά του παραβόλου.