Ύλη Προγράμματος

 1. Τι είναι η HIIT
 2. Σκοπός  και Στόχοι
 3. Πλεονεκτήματα της HIIT σε σχέση με κλασικές μεθόδους προπόνησης
 4. Ποιες προσαρμογές γίνονται στο σώμα
 5. Οι μεταβλητές της διαλειμματικής προπόνησης
 6. Προτεινόμενα προγράμματα HIIT
 7. Κλασικά Προγράμματα
 8. Crossfit
 9. SIT
 10. Circuit
 11. Tabata
 12. Μεικτά
 13. Aσκησιολόγια