Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
● Πρόσβαση σε βίντεο διάρκειας τουλάχιστον 7 ωρών
● Ένα εγχειρίδιο που μπορείτε να κατεβάσετε.
● Τελική online εξέταση

*Μετά την αγορά του SFMA Level 1- Online Course, θα λάβετε ένα email που θα περιγράφει τον τρόπο πρόσβασης στο μάθημά σας.

**Μετά την πιστοποίηση, οι επαγγελματίες που διατηρούν τη συνδρομή τους θα συνεχίσουν να έχουν πρόσβαση σε αυτό το μάθημα.

Ύλη Προγράμματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Κεφάλαιο 2: Εισαγωγή στo SFMA
Κεφάλαιο 3: Η πυραμίδα του SFMA
Κεφάλαιο 4: Ανάλυση του συστήματος SFMA
Κεφάλαιο 5: Cervical Breakouts
Κεφάλαιο 6: Ανάλυση κινητικών μοτίβων άνω άκρων – Upper Extremity (UE)
Κεφάλαιο 7: Ανάλυση διαφορετικών μοτίβων κάμψης (MSF) Breakout
Κεφάλαιο 8: Ανάλυση διαφορετικών μοτίβων έκτασης (MSE)
Κεφάλαιο 9: Ανάλυση διαφορετικών στροφικών μοτίβων κίνησης (MSR)
Κεφάλαιο 10: Ανάλυση στάσης στο ένα πόδι (SLS)
Κεφάλαιο 11: Βαθύ κάθισμα με τα χέρια προς τα κάτω (ADDS) Breakout
Κεφάλαιο 12: Κλινική ενσωμάτωση
Κεφάλαιο 13: Μοτίβα κυβίστησης
Κεφάλαιο 14: Εισαγωγή στον πίνακα 4×4
Κεφάλαιο 15: Παραδείγματα
Κεφάλαιο 16: Συμπεράσματα μαθήματος