Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
● Πάνω από δύο (2) ώρες διδασκαλίας μέσω βίντεο.
● Εγχειρίδιο FCS με δυνατότητα λήψης.
● Δωρεάν συνδρομή ενός έτους.

Ύλη Προγράμματος:
Ενότητα 1: Εισαγωγή στο FCS
Ενότητα 2: Έλεγχος κινήσεων
Ενότητα 3: Έλεγχος στάσης
Ενότητα 4: Εκρηκτικός έλεγχος
Ενότητα 5: Έλεγχος πρόσκρουσης
Ενότητα 6: Μελέτη περίπτωσης
Ενότητα 7: Διορθωτικές δραστηριότητες