Αυτό το εγχειρίδιο περιλαμβάνει τις αρχές της διορθωτικής άσκησης, αξιολόγηση κινδύνων για την υγεία, αξιολόγηση στάσης, εύρους κίνησης και τεστ δύναμης, καθώς και διορθωτικές στρατηγικές άσκησης για την αυχενική μοίρα, τον αγκώνα και τον καρπό.

Υπάρχουν περισσότερες από 100 διορθωτικές τεχνικές άσκησης στις κατηγορίες, μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, στατικής διάτασης, νευρομυϊκών διατάσεων, τεχνικών ενδυνάμωσης, ισομετρικών θέσεων και ολοκληρωμένων δυναμικών κινήσεων.

Αυτές οι τεχνικές, μαζί με συγκεκριμένες στρατηγικές διορθωτικής άσκησης για κοινές ανισορροπίες στη στάση και την κίνηση, που παρατηρούνται σε κάθε τμήμα του σώματος, καθιστούν αυτό το κείμενο την κυριότερη πηγή για την εκμάθηση και την εφαρμογή της συστηματικής προσέγγισης της NASM στη διορθωτική άσκηση

Βάρος1.000 kg