Βιβλίο NASM Essentials of Corrective Exercise Training. Ο επαγγελματίας θα είναι εξοπλισμένος για να αξιολογήσει, να εντοπίσει και να διορθώσει τις κοινές ανισορροπίες κίνησης.

Εκτός από μια λεπτομερή διαδικασία αξιολόγησης, αυτό το βιβλίο περιέχει πληθώρα διορθωτικών ασκήσεων στις κατηγορίες τεχνικών μυοπεριτονιακής απελευθέρωσης, διατάσεων, ενδυνάμωσης και ολοκληρωμένων δυναμικών κινήσεων. Αυτές οι τεχνικές, μαζί με συγκεκριμένες στρατηγικές διορθωτικής άσκησης για κάθε τμήμα της κινητικής αλυσίδας, καθιστούν αυτό το κείμενο την κυριότερη πηγή για την εκμάθηση και την εφαρμογή της συστηματικής προσέγγισης της NASM στη διορθωτική άσκηση.

Βάρος 1.500 kg