Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

● 2 ώρες περιεχομένου βίντεο
● Ένα εγχειρίδιο που μπορείτε να κατεβάσετε.

Ύλη Προγράμματος:
Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή και επισκόπηση για επαγγελματίες του άσκησης και της υγείας.
Κεφάλαιο 2: Κατανόηση και αξιολόγηση της δυσλειτουργικής αναπνοής
Κεφάλαιο 3: Βιοχημική αξιολόγηση
Κεφάλαιο 4: Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής
Κεφάλαιο 5: Παραδείγματα
Κεφάλαιο 6: Εφαρμογές κίνησης και αναπνοής
Κεφάλαιο 7: Επιλογές άσκησης για τη δυσλειτουργία της αναπνοής