Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται

 • Πρόσβαση στα μαθήματα από υπολογιστή, tablet ή smartphone.
 • Βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο σχεδιασμένο για αποδεδειγμένη μαθησιακή εμπειρία.
 • Παρακολούθηση των μαθημάτων στον δικό σας χρόνο από όπου κι αν βρίσκεστε.

Ύλη του προγράμματος:

 • The MBSC Philosophy
 • Start with Why Online
 • Regressions and Progressions
 • Program Design
 • Transformational Group Coaching and Cueing
 • Mobility Drills
 • Motor Control
 • Active Warm Up
 • Ladder Drills
 • Medball Drills
 • Plyometrics
 • Strength Training
 • Conditioning
 • Online CFSC Final Module
 • Live Streaming CFSC Course – Movement Prep
 • Live Streaming CFSC Course – Strength Training
 • Final Exam