Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται

  • Δια ζώσης πρακτικό μάθημα με εκπαιδευτή από Αμερική.
  • Πρόσβαση στα online modules και παρακολούθηση των μαθημάτων από υπολογιστή, tablet ή smartphone.
  • Βίντεο και διαδραστικό περιεχόμενο σχεδιασμένο για αποδεδειγμένη μαθησιακή εμπειρία.
  • Παρακολούθηση των μαθημάτων στον δικό σας χρόνο από όπου κι αν βρίσκεστε.

Διαδικασία Πιστοποίησης:

  1. Εγγραφή στο πρόγραμμα πιστοποίησης.
  2. Παρακολούθηση των μαθημάτων.
  3. Εξετάσεις (Πρέπει να περάσετε με 80%. Εάν αποτύχετε, θα έχετε και άλλη ευκαιρία για τις εξετάσεις σας)
  4. Εκτυπώστε την Πιστοποίηση σας!