Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

● Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο (PDF)
● Online CEU Exam